Finansiera din nya Hyundai till en månadskostnad motsvarande 1% av bilens pris